Uchwała Nr LX/386/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

/files/files/Uchwala_Nr_LX_386_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-07-2018 14:16:17