Uchwała Nr LX/387/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"

 

/files/files/Uchwala_Nr_LX_387_2018.pdf

/files/files/ZAL_Nr_LX_387_2018.pdf

/files/files/ZAL_Nr_LX_387_2018_a.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-07-2018 14:18:01