Uchwała Nr LX/388/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ujednolicenia pisowni nazw ulic i placu w Gołdapi

 

/files/files/Uchwala_Nr_LX_388_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-07-2018 14:18:53