Uchwała Nr LX/389/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap"

 

/files/files/Uchwala_Nr_LX_389_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-07-2018 14:19:57