Uchwała Nr LX/391/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołdap

 

/files/files/Uchwala_Nr_LX_391_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-07-2018 14:23:38