Uchwała Nr LXI/392/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gołdap na osiedla

 

/files/files/uchwala_LXI_392_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 01-08-2018 11:20:27