Uchwała Nr LXI/395/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gołdapi upoważnienia do udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 

/files/files/Uchwala_LXI_395_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 01-08-2018 11:26:46