Uchwała Nr LXIII/398/2018 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/UCHWALA_LXIII_398_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 22-08-2018 9:02:52