Uchwała Nr LXIII/400/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LVI/366/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania

 

/files/files/UCHWALA_LXIII_400_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 22-08-2018 9:05:42