Uchwała Nr LXIII/401/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania pn.: Wykonanie nakładki bitumicznej i chodników na drodze powiatowej nr 1902N - Most na rzece

 

/files/files/UCHWALA_LXIII_401_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 22-08-2018 9:07:53