Uchwała Nr LXIII/402/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi

 

/files/files/UCHWALA_LXIII_402_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 22-08-2018 9:09:15