Uchwała Nr LXIII/403/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap

 

/files/files/UCHWALA_LXIII_403_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 22-08-2018 9:10:38