Uchwała Nr LXIV/406/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/Uchwala_Nr_LXIV_406_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 31-08-2018 8:56:27