Uchwała Nr LXV/409/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/Uchwala_Nr_LXV_409_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-09-2018 14:17:32