Uchwała Nr LXVI/411/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecką, Armii Krajowej, Tatyzy

 

/files/files/Uchwala_Nr_LXVI_411_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-10-2018 8:31:10