Uchwała Nr LXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

 

/files/files/Uchwala_Nr_LXVI_414_2018.pdf

Rostrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

/files/files/ROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE_PN_4131_401_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-10-2018 8:43:11
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 04-01-2019 13:01:58