Uchwała Nr LXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap

 

/files/files/Uchwala_Nr_LXVI_416_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-10-2018 8:47:07