Uchwała Nr LXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 8 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z 8 czerwca 2018 r.

 

/files/files/417_1.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-11-2018 10:30:38