Uchwała Nr LXVII/418/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/418.pdf

Uchwała Nr 0102-433/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

/files/files/UCHWALA_NR_0102_433_18_KRIO.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-11-2018 10:32:13
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 04-01-2019 13:03:10