Uchwała Nr LXIX/419/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/2102_001.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-12-2018 10:25:28