Uchwała Nr LXIX/426/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap"

 

/files/files/2109_001.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-12-2018 10:31:31