Uchwała Nr LXIX/427/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 137505 N

 

/files/files/2110_001.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-12-2018 10:32:20