Protokół z LXIV sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 30 sierpnia 2018 roku

 

/files/files/2044_001.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 03-12-2018 11:28:41