Protokół z LXV sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 17 września 2018 roku

 

/files/files/2050_001.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 03-12-2018 11:30:07