Protokół z LXIX sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 13 listopada 2018r.

 

/files/files/LXIX_sesja_RM.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 27-12-2018 12:10:24
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 27-12-2018 12:11:12