Protokół Nr IX/2019 z IX sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 6 maja 2019 r.

 

/files/files/Prorotkol_Nr_IX_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 02-07-2019 13:22:45