Protokół Nr XI/2019 z XI sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 24 czerwca 2019 r.

 

/files/files/Protokol_Nr_XI_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 03-09-2019 14:49:39