Protokół Nr XII/2019 z XII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 10 lipca 2019 r.

 

/files/files/Protokol_Nr_XII_2019.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 03-09-2019 14:52:45