Protokół Nr XX/2020 z XX sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 20 lutego 2020 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XX_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 24-07-2020 7:32:29
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 24-07-2020 12:22:40