Protokół Nr XXI/2020 z XXI sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 16 marca 2020 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXI_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 24-07-2020 12:23:55