Protokół Nr XXVI/2020 z XXVI sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 25 sierpnia 2020 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXVI_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-12-2020 12:10:57