Protokół Nr XXVII/2020 z XXVII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 29 września 2020 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXVII_2020.pdf

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXVII.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 01-12-2020 12:12:09
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 04-01-2021 15:26:40