Protokół Nr XXVIII/2020 z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 27 października 2020 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXVIII_2020.pdf

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXVIII.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-01-2021 11:00:29
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 12-01-2021 8:33:26