Protokół Nr XXIX /2020 z XXIX sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 10 listopada 2020 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXIX_2020.pdf

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXIX.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-01-2021 11:01:58
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 12-01-2021 8:32:55