Protokół Nr XXX/2020 z XXX sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 24 listopada 2020 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXX_2020.pdf

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXX.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-01-2021 11:03:03
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 12-01-2021 8:32:29