Protokół Nr XXXI/2020 z XXXI sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXXI.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 02-04-2021 9:58:54