Protokół Nr XXXII/2021 z XXXII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 26 stycznia 2021 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXXII.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 02-04-2021 9:59:43