Protokół Nr XXXIII/2021 z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 23 lutego 2021 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXXIII.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 02-04-2021 10:00:35