Protokół Nr XXXIV/2021 z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 30 marca 2021 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXXIV_2021.pdf

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXXIV%281%29.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 17-05-2021 14:54:15
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 04-06-2021 8:36:58