Protokół Nr XXXV/2021 z XXXV sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 27 kwietnia 2021 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXXV_2021.pdf

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXXV.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-06-2021 8:35:49