Protokół Nr XXXVI/2021 z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 25 maja 2021 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXXVI.docx

/files/files/o%C5%9Bwiadczenie%20radnych.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 9:35:52