Protokół Nr XXXVIII/2021 z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 29 czerwca 2021 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82_Nr_XXXVIII_2021.pdf

/files/files/za%C5%82.%20do%20prot.%20XXXVIII.pdf

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXXVIII.docx

/files/files/za%C5%82%20do%20prot.%20XXXVIII.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 9:39:50