Protokół Nr XXXIX/2021 z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 16 lipca 2021 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82_Nr_XXXIX_2021.pdf

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXXIX.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 9:41:07