Protokół Nr XLIII/2021 z XLIII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 26 października 2021 r.

 

Protokół Nr XLIII/2021

Protokół Nr XLIII/2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 08-12-2021 12:40:38
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 05-01-2022 12:29:26