Protokół Nr XLIV/2021 z XLIV sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 30 listopada 2021 r.

 

Protokół Nr XLIV/2021

Protokół Nr XLIV/2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 05-01-2022 12:32:29