Protokół Nr XLV/2021 z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 9 grudnia 2021 r.

 

Protokół Nr XLV/2021

Protokół Nr XLV/2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 05-01-2022 12:35:31