MPZP cz.miasta Goldap polożonej między ul.Polną Konstytucji 3Maja i obwodnicą Goldapi

Uchwala_Goldap_-_aktualna-_do_druku.pdf (141.07 Kb) - Uchwała Nr XXVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24.XI.2008r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gołdap, polożonej między ulicą Konstytucji 3 maja, projektowaną obwodnicą Gołdapi z ulicą Polną - tekst planu.

 

Skala 1:1000 (18.40 Mb)  - zalącznik nr 1 do UchwałyNr XXVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24.XI.2008r - rysunek planu.

 

Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 07-07-2015 9:35:39