Lokalny program rewitalizacji zabudowanych terenów mieszkaniowych wykonanych w technologii OWT w Gołdapi na lata 2007 - 2014

files/fck/21/LPR_04_08_2010.pdf

files/fck/21/Zalacznik_nr_1_do_LPR_OWT.pdf

files/fck/21/zalacznik_nr_2_do_LPR_OWT.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 02-09-2010 12:17:42
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 02-09-2010 12:17:42