Obowiązujące do 3 lipca 2015 r STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSP. PRZESTRZ. MIASTA I GMINY GOŁDAP -Uch. RM Nr.LI/320/10

files/fck/71/rysunek_zmiany_studium_-_jednolity(2).jpg

files/fck/71/spis_tresci(2).pdf

files/fck/71/Zalacznik_Nr_1_-_tekst_zmiany_studium_-_jednolity(3).pdf

files/fck/71/Kierun_zag_Gmina.tif

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 18-11-2010 10:48:45
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 21-06-2019 8:12:51