UCHWAŁA NR V/24/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV relacji Olecko-Gołdap na terenie gminy Gołdap.

files/fck/71/110_kV_plan_z_sesji(2).pdf

files/fck/71/A(2).pdf

files/fck/71/B.pdf

 files/fck/71/C(3).pdf

files/fck/71/D.pdf

files/fck/71/E(1).pdf

files/fck/71/F.pdf

files/fck/71/G(1).pdf

files/fck/71/H(1).pdf

files/fck/71/I_1.pdf

files/fck/71/I_2(2).pdf

files/fck/71/I_3(2).pdf

files/fck/71/J(1).pdf

files/fck/71/K.pdf

files/fck/71/L.pdf

files/fck/71/M.pdf

files/fck/71/N.pdf

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 13-05-2015 9:26:53
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 13-05-2015 9:59:59